ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวด รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:20  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย เขจรภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:14  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายณชล ลิ้มภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:12  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยะ บุญเจือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:10  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยะ บุญเจือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:09  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางชื่นศุกร์ แสงวงกาโร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:06  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เขต 1 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) ระดับ ป.4- ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,11:51  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออก กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) ระดับ ป.4- ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,11:41  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชย กิจกรรมทักษะคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษา ระดับประเทศครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,11:27  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้ควบคุมการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,11:24  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..