ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

สถิตินักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

18

10

28

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

17

11

28

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

13

14

27

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

13

14

27

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

14

12

26

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

19

12

31

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

20

10

30

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

21

10

31

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

16

18

34

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

18

14

32

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

14

19

33

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

18

16

34

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

18

16

34

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

22

13

35

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

21

13

34

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

20

15

35

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

20

21

41

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

18

22

40

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

21

20

41

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

19

18

37

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

25

13

38

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

22

14

36

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

18

12

30

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

17

12

29

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

13

10

23

 

 

รวมทั้งหมด

455

359

814