ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 280) 21 ก.พ. 61
ระเบียบการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ในระดับประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 301) 01 ก.พ. 61
กำหนดงานวิชาการ (อ่าน 225) 30 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 379) 04 มี.ค. 60
กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 406) 04 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/2560 (อ่าน 384) 28 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 429) 23 ม.ค. 60