ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการเลื่อนรับเอกสารทางการเรียน(ป.พ.1) (อ่าน 278) 25 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 331) 01 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 332) 29 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 267) 24 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 405) 01 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 767) 02 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 579) 27 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 744) 21 ก.พ. 61
ระเบียบการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ในระดับประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 764) 01 ก.พ. 61
กำหนดงานวิชาการ (อ่าน 561) 30 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 703) 04 มี.ค. 60
กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 731) 04 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/2560 (อ่าน 671) 28 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1164) 23 ม.ค. 60