ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีรชัย ธะจิตธรรม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,12:54   อ่าน 118 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคตะวันออกประจำปีการศึกษา 2562 ณ เทศบาลนครระยอง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวีรชัย ธะจิตธรรม
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,12:51   อ่าน 134 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนนทชัย บุญเสริม
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2561,16:23   อ่าน 265 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอีนดับที่ 1 การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนนทชัย บุญเสริม
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2561,16:18   อ่าน 211 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันนักบินน้อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชลมารค แสงเจริญ เด็กชายธรณินทร์ เกรัมย์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,14:59   อ่าน 250 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทยงานวันวิชาการ ณ วิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ชลบุรี เมิ่อวันที่ 24 มค 61
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญกร พนมมรรค
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,15:42   อ่าน 371 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นิทรรศการทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนนทชัย บุญเสริม
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,21:40   อ่าน 404 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฟาติมา นาแก้ว,เด็กหญิงเพ็ญศิริ นาคำ, เด็๋กหญิงภาวินี สุขสิริมัช
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2559,11:05   อ่าน 563 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาหมากฮอสไทย ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรัตนากร กองทรัพย์เจริญ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,14:52   อ่าน 449 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 (สพป.)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฟาติมา นาแก้ว
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,11:44   อ่าน 420 ครั้ง