ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 92) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 22 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 62) 22 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 125) 10 ก.พ. 64
ประกาศเรื่องการเลื่อนรับเอกสารทางการเรียน(ป.พ.1) (อ่าน 440) 25 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 501) 01 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 522) 29 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 441) 24 ก.พ. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 570) 01 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ผ่าน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 945) 02 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 739) 27 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 870) 21 ก.พ. 61
ระเบียบการ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ในระดับประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 876) 01 ก.พ. 61
กำหนดงานวิชาการ (อ่าน 642) 30 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 791) 04 มี.ค. 60
กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 808) 04 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/2560 (อ่าน 769) 28 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1228) 23 ม.ค. 60