ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการเลื่อนรับเอกสารทางการเรียน(ป.พ.1)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) เรื่องการเลื่อนรับเอกสารทางการเรียน(ป.พ.1) ปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และหนังสือสั่งการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ศธ 004006/1150 เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) จึงประกาศเลื่อนการรับเอกสารทางการเรียน (ป.พ.1) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 จากเดิม วันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด (กรณีผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารให้ติดต่อครูประจำชั้นเป็นรายกรณี) ทั้งนี้สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 038-159541 หรือทางเว็บไซต์ โรงเรียน  ขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 440 ครั้ง