ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 1/2563 โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

ประกาศผล จับฉลาก และรายงานตัว ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 เอกสารในการรับรายงานตัว สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมค่าใช้จ่าย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 266 ครั้ง