ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง

        ด้วยโรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อรับฟังนโยบายของโรงเรียน และรับเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

       ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนเทศบาล๑(สถาวร) ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 11.00 น. 

       และให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองเพื่อมารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

 

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 568 ครั้ง