ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี คุณสารวนิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,16:07  อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.68 KB

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,16:07   อ่าน 127 ครั้ง